wtorek, 14 stycznia 2020 16:04

Andrychów. Ruszył nabór wniosków o dotację na wymianę pieców grzewczych

Autor Katarzyna Domagała
Andrychów. Ruszył nabór wniosków o dotację na wymianę pieców grzewczych

Władze Andrychowa ogłosiły nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania w ramach projektu "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Andrychów”.

Przedmiotowy wniosek mogą składać zainteresowani mieszkańcy, którzy chcą wymienić stary piec węglowy na nowy gazowy, na biomasę lub pompę ciepła. Złożone wnioski będą realizowane według kolejności złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz do wysokości posiadanych środków na ten cel, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie mają Inwestorzy, którzy złożyli w terminie deklarację uczestnictwa w Programie na 2020 rok.

Dotacja udzielana będzie maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku audytu energetycznego (oceny) oraz stawek:
– 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
– 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
– 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
– 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:
– nie więcej niż 8 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
– nie więcej niż 10 000,00 zł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

Ponadto możliwe jest uzyskanie dotacji do modernizacji instalacji wewnętrznej w wysokości do 6 000,00 zł dla nieruchomości jednorodzinnej lub w przypadku budynku wielorodzinnego wielokrotność 6 000,00 zł zgodnie z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych, nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Wnioski dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie (Rynek 15, I piętro, pok. nr 116) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie.


Wnioski należy składać w terminie od 13 stycznia do 31 stycznia 2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie (Rynek 15, pok. nr 116) lub telefonicznie pod numerem (33) 842 99 68.

Info: andrychow.eu

Wadowice - najnowsze informacje