wtorek, 26 listopada 2019 12:35

Aquafilling, a ewentualna odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Autor Bernard Szwabowski
Aquafilling, a ewentualna odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Zabiegi powiększania piersi, pośladków, a nierzadko także innych części ciała przy użyciu preparatu AQUAfilling pojawiły się na polskim rynku medycyny estetycznej kilka lat temu. Preparat, przy zachowaniu wszystkich swoich właściwości, zmienił nazwę handlową na Los Deline. Stało się to niedługo po tym jak w 2017 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej opublikował informację, w której stanął na stanowisku, że preparat AQUAfilling po dniu 22 marca 2017 r. nie powinien być już wprowadzany do obrotu.

Zabiegi nadal były jednak wykonywane, a niektóre kliniki medycyny estetycznej do dnia dzisiejszego oferują je na swoich stronach internetowych. W międzyczasie wokół zabiegów z użyciem żelu AQUAfilling oraz Los Deline pojawiło się wiele  niewiadomych. Pacjentki zaczęły uskarżać się na poważne powikłania, a przypadki opisane w reportażu Gazety Wyborczej „Piersi powiększy Ci dentysta” mrożą krew w żyłach. Kobiety opowiadają o pękających piersiach, stałym bólu, deformacjach, schorzeniach autoimmunologicznych, niekontrolowanej migracji preparatu po całym organizmie... W związku z tym warto przeanalizować to zagadnienie w kontekście ewentualnej odpowiedzialności producenta za produkt niebezpieczny.

Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Polskie prawo przewiduje instytucję odpowiedzialności producenta za produkt niebezpieczny. Zgodnie z art. 449 1 Kodeksu Cywilnego producent odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez jego produkt. Aby jednak uznać, że produkt jest niebezpieczny, musi on posiadać wadę. Chodzi o to, aby pomimo normalnego użytkowania produkt taki nie zapewniał użytkownikom bezpieczeństwa. Istotne jest, że wada ta musi być obecna w produkcie już w momencie wprowadzania go do obrotu (do sprzedaży). Dla uznania produkty za niebezpieczny nie jest jednak konieczne, aby wada ujawniła się w pełni już w momencie sprzedaży produktu. Taka może rozwinąć się także po czasie, w trakcie użytkowania. Wada może wynikać zarówno z właściwości samego produktu, jak również może polegać na braku stosownego ostrzeżenia o niebezpieczeństwach, grożących użytkownikowi.

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny jest odpowiedzialnością deliktową, czyli opiera się na zasadzie winy. Polskie prawo ułatwia w pewien sposób dochodzenie odpowiedzialności producenta. Wprowadza domniemanie, że producent wytwarzał produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli okazałoby się, że jest inaczej, ciężar udowodnienia tego faktu spoczywać będzie na producencie, a nie poszkodowanym.

Jeśli produkt niebezpieczny wyrządzi szkody na skutek swoich wad, poszkodowani są uprawnieni do ubiegania się o odszkodowanie od producenta. Oprócz producenta odpowiedzieć może także m.in. importer towaru, a w niektórych przypadkach - także sprzedawca. Tak jak producent odpowiedzieć mogą również wytwórcy materiałów, surowca albo innej części wchodzącej w skład produktu, jeżeli okazałoby się, że do powstania szkody doszło na skutek poszczególnych komponentów.

Istnieje jednak również kilka przypadków, w których producent nie odpowie. Będzie to m.in. sytuacja, gdy producent nie wprowadził produktu do obrotu oraz gdy takie wprowadzenie nastąpiło poza jego działalnością gospodarczą. Odpowiedzialność producenta będzie wyłączona również, gdy okaże się, że nie mógł on przewidzieć, że produkt jest niebezpieczny, mimo że uwzględnił stan nauki i techniki w momencie wprowadzenia produktu do obrotu.

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wyrządzenia szkody przez produkt niebezpieczny

Zagadnienie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ma szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy dochodzi do szkód na zdrowiu, ciele czy nawet utraty życia przez osobę lub grupę osób. Takie osoby mogą oczywiście wystąpić z roszczeniami uregulowanymi w art 444 i nast. Kodeksu Cywilnego. W niektórych przypadkach można będzie również dochodzić zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywdy.

Przyznawane świadczenia obejmują zwykle:

Koszty leczenia, które poszkodowana osoba poniosła na skutek uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia, a w niektórych przypadkach również np. koszty związane z przygotowaniem do nowego zawodu;

Jednorazowe odszkodowanie; (więcej o odszkodowaniach za aquafilling)

Rentę stałą albo tymczasową;

Zadośćuczynienie;

W razie śmierci osoby poszkodowanej - pokrycie kosztów leczenia osoby zmarłej oraz kosztów pogrzebu. Bliscy osoby zmarłej mogą także wystąpić z roszczeniami alimentacyjnymi wobec producenta.

Stanowisko producenta preparatu żelu AQUAfilling oraz Los Deline

Ogólne zasady odpowiedzialności przewidziane przez polskie prawo cywilne przedstawiają się jak powyżej. Producent preparatów AQUAfilling oraz Los Deline opublikował w dniu 29 maja 2019 r. swoje wyjaśnienia na temat oferowanych produktów.

Producent w swoim oświadczeniu zapewnia, że przygląda się każdemu incydentowi. Stwierdza również, że działania niepożądane wynikają z „czynników ludzkich”. „Czynniki ludzkie” to przede wszystkim „nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania i zaleceń producentów, nieprzestrzeganie sterylności, niewłaściwy dobór pacjentki, naruszenie przez pacjentkę zaleceń po zabiegu, nieprzestrzeganie etyki lekarskiej itp”. Producent podkreśla również, że do powikłań może dojść na skutek braku odpowiedniej wiedzy lekarza. W kontekście nieprzestrzegania zaleceń producenta, warto w tym miejscu podkreślić, że w przywołanym już reportażu Gazety Wyborczej, piersi pacjentkom powiększał lekarz stomatolog. Producent zaleca tymczasem, aby zabiegi przeprowadzali lekarze o specjalizacji chirurgicznej...

W oświadczeniu producenta produktów AQUAfilling oraz Los Deline znajduje się również wiele innych informacji, z analizy których wynika, że producent podtrzymuje, że produkty są bezpieczne. Przywoływane często przez pokrzywdzone pacjentki niezwykle groźne przemieszczanie się żelu określa jako „rzadkie, ale możliwe zdarzenie...”. Po lekturze oświadczenia można odnieść wrażenie, że całość dokumentu jest próbą przerzucenia odpowiedzialności za ewentualne powikłania na lekarzy medycyny estetycznej, którzy przeprowadzali zabiegi. Ocenę oświadczenia pozostawiamy jednak Twojej ocenie - może zapoznać się z nim tutaj.

Niedługo po publikacji wyjaśnień producenta, w dniu 17 lipca 2019 r., wyłączny dystrybutor produktu Los Deline (czyli dawnego Aquafilling) w Polsce, firma Concept Med Sp. z o.o. wydała oświadczenie, że zawiesza dystrybucję wyrobu medycznego Los Deline do czasu wyjaśnienia przez producenta elementów wpływających na bezpieczeństwo stosowania wyrobu. Jak przyznał sam dystrybutor, działania podjął w związku z „doniesieniami”. Pokrzywdzone pacjentki ujawniają coraz więcej szokujących powikłań po zabiegach, a sprawy te stają się coraz głośniejsze medialne. Oczywistym jest, że przypadki osobistych dramatów nie powinny stanowić pożywki dla mediów, jednak czym więcej kobiet odważy się opowiedzieć swoją historię i tym samym przestrzec inne panie, tym większe będą szanse na uznanie preparatów AQUAfilling oraz Los Deline za niebezpieczne.

Zmagasz się z powikłaniami po zabiegu powiększania piersi preparatem AQUAfilling? Skonsultuj swoją sprawę z prawnikiem

Pacjentki, które na internetowych forach wymieniają się informacjami o powikłaniach, których doświadczają po zabiegu z użyciem żelu AQUAfilling lub Los Deline często nie mogą uwierzyć, że produkt, który w ich opinii jest tak niebezpieczny nadal jest w użyciu. Na chwilę obecną dystrybucja została co prawda zawieszona, jednak nie zmienia to faktu, że na stronach internetowych wielu klinik wciąż widnieją oferty wykonania zabiegu. Niestety uznanie produktu za niebezpieczny nie jest ani prostym ani szybkim procesem. Mogłoby się wydawać, że wprowadzenie do obrotu różnego rodzaju wyrobów medycznych jest łatwiejsze, ponieważ regulacje prawne w tym zakresie są niejasne i niepozbawione luk...

Co więc możesz zrobić? Przede wszystkim, nie powinnaś mierzyć się ze swoim problemem samodzielnie. Kobiet, które cierpią z powodu poważnych powikłań po zabiegach z użyciem preparatów AQUAfilling lub Los Deline jest więcej. Swoje działania rozpocznij od konsultacji z nami. Jako doświadczona kancelaria prawa medycznego wskażemy Ci precyzyjnie co można zrobić i jakie kroki prawne przyniosą w Twoim przypadku najkorzystniejsze rezultaty. Wobec ujawnianych coraz to nowych informacji i niedawnego zawieszenia dystrybucji produktu Los Deline w Polsce, można mieć nadzieję, że sprawy pokrzywdzonych pacjentek w niedługim czasie nabiorą rozpędu. Nie rezygnuj z przysługujących Ci roszczeń. Napisz do nas lub zadzwoń.

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Blog: bladlekarza.com

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

Źródła, które również mogą Cię zainteresować:

Informacja o preparacie AQUAfilling / Los Deline, opublikowana na stronie  Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z siedzibą w Warszawie.

Reportaż Gazety Wyborczej „Piersi powiększy Ci dentysta”, opublikowany 20 maja 2019 r.

Wyjaśnienia producenta na temat wyrobów AQAfilling/Los Deline z dnia 25 maja 2019 r.

Oświadczenie dystrybutora o zawieszeniu dystrybucji produktu Los Deline (dawniej Aquafiling).

undefined

Zdrowie i Uroda

Zdrowie i Uroda - najnowsze informacje