poniedziałek, 20 grudnia 2021 11:27

Betlejemskie Światło Pokoju już w Powiecie Wielickim

Autor Marzena Gitler
Betlejemskie Światło Pokoju już w Powiecie Wielickim

Światło z Betlejem przekazali władzom powiatu harcerze z hufca ZHP Wieliczka. Aby dotrzeć do Solnego Miasta musiało pokonać ponad 3500 km.

Z rąk druhów hufca ZHP Wieliczka: komendantki hm. Anny Hałatek, drużynowej druhny Elizy Bilskiej oraz przybocznego druha Jakuba Janusa Betlejemskie Światło Pokoju w Starostwie przejęli Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Tomasz Tomala, wicestarosta Henryka Henryk Gawor i sekretarz powiatu Rafał Ślęczka.

- Betlejemskie Światło Pokoju to symbol Bożego Narodzenia czyli pokoju, nadziei i dobrej nowiny, które są niezwykle potrzebne w tym czasie - podkreślił wicestarosta Henryk Gawor, który podziękował harcerzom za kultywowanie tej pięknej tradycji.

Betlejemskie Światło Pokoju pochodzi z ognia, który płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Harcerze i skauci przekazują go do swoich krajów na wszystkich kontynentach. Od 1991 roku Betlejemskie Światło Pokoju organizuje Związek Harcerstwa Polskiego. Zgodnie z tradycją ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują światło dalej na wschód: do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Takim darem skauci z całej Europy pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

fot. Powiat Wielicki

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje