piątek, 7 lutego 2020 06:38

Biecz. Będą mieszkania wspomagane. Kto je dostanie?

Autor Marzena Gitler
Biecz. Będą mieszkania wspomagane. Kto je dostanie?

W budynku Ośrodka Zdrowia w Binarowej niedługo powstaną trzy w mieszkania wspomagane, w których dom znajdzie 9 osób.

W ramach projektu „Krok w przyszłość” powstaną lokale dla dla 2, 3 i 4 osób. Mieszkania wspomagane są przeznaczone są dla osób wymagających wparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przysługują m.in. osobom niepełnosprawnym, chorym, opuszczającym rodziny zastępcze albo ofiarom przemocy. Pobyt w mieszkaniu wspomaganym ma charakter okresowy i jest stworzeniem warunków do osiągnieciu częściowej lub całkowitej samodzielności.

Zarówno utworzenie mieszkań wspomaganych, jak i realizowane w nich wsparcie finansowane jest w ramach środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mieszkania utworzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Koszt utworzenia i wyposażenia mieszkań wynosi 235.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji oraz całkowitą adaptację pomieszczeń. Zakres prac remontowych obejmował wykonanie niezbędnych instalacji, przebudowę ścian, wykończenie, a także zakup wyposażenia. W chwili obecnej trwa rekrutacja uczestników do projektu „Krok w przyszłość”, między innymi właśnie osób wymagających wsparcia w ramach mieszkań wspomaganych.

Utworzenie mieszkań wspomaganych zlokalizowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Binarowej nie jest tam jedyną inwestycją. Obecnie trwa termomodernizacja tego budynku. Koszt zadania wynosi 469.300,35 zł przy dofinansowaniu w kwocie 246.665,54 zł. Wkład własny Gminy Biecz zamyka się w kwocie 228.634,81 zł. Budynek znajduje się na liście 15 obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji w latach 2018-2020. Dofinansowanie tej ważnej i szeroko zakrojonej inwestycji w 60% kosztów kwalifikowanych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakres prac termomodernizacyjnych w binarowskim Ośrodku Zdrowia obejmuje częściową wymianę dachu, okien oraz drzwi, izolację ścian zewnętrznych oraz montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Prace remontowe prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Binarowej, zarówno przy utworzeniu mieszkań wspomaganych, jak i przy termomodernizacji finansowane są różnych źródeł przy niewielkim wkładzie własnym. - Przyjęliśmy taką strategię realizacji inwestycji ze względu na trudną sytuację finansową Gminy Biecz - poinformował Urząd Miasta.

inf i foto: UM Biecz

Gorlice - najnowsze informacje