czwartek, 13 czerwca 2019 12:39

Bochnia. Rozpisano konkurs na dyrektora Szpitala Powiatowego.

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia. Rozpisano konkurs na dyrektora Szpitala Powiatowego.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu nowego konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni. Dokumenty można składać do 1 lipca. Kandydaci muszą złożyć szereg dokumentów, w tym m.in. koncepcję zarządzania bocheńską placówką.

Wśród wymagań, które muszą spełniać kandydaci są wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczenie dającą rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, niekaralność. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer tel. kontaktowego) w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31,  32 – 700 Bochnia lub przesłać pocztą na wskazany adres Starostwa w terminie do dnia 01.07.2019 r. (włącznie) do godz. 15:00 z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej" .

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bochni.


Inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia - najnowsze informacje