poniedziałek, 21 lutego 2022 14:15

Brak szczepienia może skutkować zwolnieniem z pracy? Ministerstwo Zdrowia potwierdza

Autor Katarzyna Jamróz
Brak szczepienia może skutkować zwolnieniem z pracy? Ministerstwo Zdrowia potwierdza

Z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że niepoddanie się szczepieniu przeciwko COVID-19 przez osoby do tego zobowiązane, może skutkować wprowadzeniem zmian w organizacji pracy, a także rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem.

W poniedziałek (21 lutego) resort zdrowia poinformował, że obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 mają osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego oraz osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, kodeks pracy upoważnia pracodawcę do żądania złożenia przez pracownika oświadczenia o realizacji obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.

– Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać wprowadzenie przez pracodawcę zmian w organizacji pracy pracownika, który nie poddał się takiemu szczepieniu. Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem, który nie poddał się takiemu szczepieniu

– czytamy w komunikacie resortu zdrowia.

Ministerstwo dodaje, że działania podejmowane przez pracodawcę w związku z brakiem realizacji przez jego pracowników obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 winny być realizowane w taki sposób, by pozostawały w zgodności z zasadą równego traktowania pracowników.

Kto musi przyjąć preparat?

Do 1 marca 2022 roku szczepionkę przeciw COVID-19 muszą przyjąć osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci, studenci medycyny i pracownicy podmiotów medycznych. Obowiązek zaszczepienia nie dotyczy osób, które mają przeciwwskazania do szczepień ze względu na stan zdrowia.

Podczas konferencji, która odbyła się w piątek (18 lutego) rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że w poniedziałek pojawi się interpretacja resortu zdrowia, jak dyrektorzy szpitali mają od początku marca traktować niezaszczepiony personel.

– Choć nie rozumiem, przyznam, dyrektorów, kierowników placówek medycznych, którzy mają już do czynienia z drugim obowiązkowym szczepieniem, chociażby po szczepieniu na żółtaczkę i przy szczepieniu na żółtaczkę wiedzą, jak postępować z pracownikami, którzy nie są zaszczepieni. Otóż, ci pracownicy są niedopuszczani do opieki nad pacjentem

– zaznaczył Andrusiewicz.

Fot.: Ilustracyjne


Zdrowie – zagrożenia i choroby - najnowsze informacje