wtorek, 3 grudnia 2019 15:47

Brzesko. Tu nie ma miejsca na samotność i nudę!

Autor Mirosław Haładyj
Brzesko. Tu nie ma miejsca na samotność i nudę!

Aktywność ruchowa, zajęcia sportowo-rekreacyjne, terapia zajęciowa, zajęcia kulturalno-oświatowe, wyjazdy i spotkania ze specjalistami, ale także opieka i ciepły posiłek – na to wszystko mogą liczyć Seniorzy korzystający z zajęć Dziennego Domu „Senior+” z siedzibą w Brzesku przy ulicy Okocimskiej 44.

Placówka jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych. Dysponuje dwudziestoma miejscami dziennego pobytu. Zajęcia odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Warunkiem przyjęcia do Dziennego Domu „Senior+” jest ukończenie 60 roku życia, niepodejmowanie aktywności zawodowej, zamieszkiwanie na terenie Gminy Brzesko oraz przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez lekarza POZ o braku przeciwwskazań do pobytu oraz uczestnictwa w zajęciach sportowo – rekreacyjnych prowadzonych przez Dzienny Dom „Senior+”. Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez Dom jest częściowo odpłatne, osoby o najniższych dochodach mogą zostać zwolnione z ponoszenia odpłatności.

Co istotne placówka zapewnia uczestnikom transport z i do miejsca zamieszkania. Pomieszczenia Dziennego Domu „Senior+” dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dysponujemy między innymi salą do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej wyposażoną  w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności Seniorów,  kuchnią i jadalnią, pokojem do odpoczynku, szatnią, pomieszczeniem klubowym wyposażonym w komputery z dostępem do Internetu oraz biblioteczkę i prasę.

Opiekę uczestnikom zapewnia wykwalifikowana kadra. Na co dzień Seniorzy mają możliwość korzystania ze wsparcia pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty i pielęgniarki oraz opiekunów.

Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Senior+ na lata 2015-2020 oraz z środków Gminy Brzesko.

Oferta Dziennego Domu „Senior+” w Brzesku cieszy się dużym zainteresowaniem. Wszystkich Seniorów, a zwłaszcza osoby cierpiące na samotność i nudę serdecznie zapraszamy do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez Dom. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku przy ul. Mickiewicza 21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerem tel. 14 66 315 83.

Więcej zdjęć w galerii.

Fot. i inf.: Dzienny Dom Senior+ w Brzesku

Brzesko - najnowsze informacje