piątek, 18 marca 2022 15:58

Wieliczka pomaga uchodźcom: 260 osób w Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu

Autor Tomasz Stępień
Wieliczka pomaga uchodźcom: 260 osób w Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu

Od pierwszych dni wojny w Ukrainie rozpoczęły się przygotowania do stworzenia Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu. Miasto i Gmina Wieliczka w porozumieniu ze Zgromadzeniem Braci Samarytan PMNSM i Sióstr Samarytanek PMNSM przygotowało Centrum, w którym znalazły schronienie osoby uciekające z Ukrainy w wyniku działań wojennych na terytorium tego kraju.

Obecnie w Centrum Pomocy w Grabiu przebywa ponad 260 osób w trzech budynkach stałych oraz w czwartym przejściowym przy hali sportowej. Równocześnie trwają prace na kolejnym budynku, by nowe rodziny z Ukrainy mogły znaleźć bezpieczne schronienie.

Grabie to także ważne miejsce organizowania pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Wszystkie dary, które Miasto i Gmina Wieliczka otrzymuje od swoich miast partnerskich z Niemiec, Francji, Włoch i innych ludzi dobrej woli są w Grabiu przepakowywane na transporty z pomocą humanitarną i kierowane na Ukrainę. Dotychczas dary z Grabia dotarły między innymi do Fastova, Lwowa, Baryszówki. Dziękujemy burmistrzowi miasta Bergkamen Berndtowi Schaferowi oraz burmistrz miasta Sant Andre we Francji Elisabet Mass oraz stowarzyszeniu TECUM za zorganizowanie dużej pomocy humanitarnej. W najbliższych dniach spodziewamy się kolejnych transportów z pomocą humanitarną dla uchodźców wojennych.

W Grabiu w ostatnich tygodniach przebywali również przedstawiciele akcji humanitarnych z Francji, którzy przygotowują plan pomocy w obszarze medycznym.

– Pamiętajmy, że w tym momencie pomoc humanitarna najbardziej potrzebna jest w samej Ukrainie, gdzie z powodu działań wojennych są problemy z dostarczeniem żywności dla ludności miast i wsi, a także podstawowych środków higieny osobistej – podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. –Dlatego nadal proszę abyśmy się nie zatrzymywali, bo jest to długookresowe działanie humanitarne. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, wolontariuszom, służbie medycznej, harcerzom, strażakom OSP, osobom, które przyjmują w swoich domach uchodźców oraz wszystkim pracownikom Urzędu przygotowującym punkty obsługi. Jest to wyraz naszej ogromnej solidarności w tym dramatycznym momencie – dodaje burmistrz Artur Kozioł.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje