wtorek, 15 października 2019 17:39

Co powstaje nad Zalewem Klimkówa?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Co powstaje nad Zalewem Klimkówa?

Trwają prace związane z zagospodarowaniem Zbiornika Klimkówka w powiecie gorlickim.

Nad Zalewem Klimkówka powstaje ogólnodostępny kompleks obiektów turystycznych.

Zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”, realizuje gmina Ropa w partnerstwie z gminą Uście Gorlickie. Jego celem jest wzmocnienie potencjału turystycznego Klimkówki.

– W pierwszym etapie inwestycji na terenie Stanicy wodnej w Klimkówce gmina Ropa realizuje regulację i profilowanie brzegu o długości 350 metrów, w tym wykonanie 3-stopniowego nabrzeża o funkcji zabezpieczającej i wypoczynkowej o długości 145 metrów – podaje Urząd Gminy Ropa.

Wykonawcą pierwszego etapu jest wybrana w przetargu firma „Hażbud”. Prace mają zostać zrealizowane w 2019 roku.

Jak zapowiada Urząd Gminy Ropa, w przyszłym roku rozpocznie się drugi etap inwestycji. W planach jest: wykonanie ścieżki rowerowej o długości 350 m, wykonanie czterech łączników między projektowanym nabrzeżem a ścieżką wielofunkcyjną, piętnastu plaż kompaktowych, schodów zejściowych, pomostu cumowniczego, budowa miejsca do wodowania łodzi wraz z drogą dojazdową i chodnikiem, aranżacja terenu, wykonanie oświetlenia, lokalizacja małej architektury. Gmina zamierza też wybudować wiatę z grillem i zapleczem sanitarnym o łącznej powierzchni zabudowy: 91,23 m2. Obiekt będzie oczywiście dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), działanie: 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie: 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Gorlice - najnowsze informacje