W pułku międzyczasie nastąpiła zmiana dowódcy.  4 kwietnia 1997 r. pułkownik dyplomowany Bogusław Placek przejął obowiązki dowódcy 3. Pułku Saperów i pełnił je do czasu rozwiązania jednostki.

Dział: Historia

Przeobrażenia polityczne i militarne w Europie Wschodniej i Środkowej, jakie nastąpiły w latach 90-tych XX wieku przyczyniły się do wielu istotnych zmian w Wojsku Polskim. Regułą obowiązującą przy przejmowaniu i dziedziczeniu tradycji jest związek wynikający z tożsamości numeru lub nazwy, wspólnego regionu formowania lub stacjonowania.

Dział: Historia

Zmarł mjr Jerzy Krusenstern "Tom". Był weteranem m.in bitwy na Kałużówce w gm. Dębica. O jego odejściu poinformowała Armia Krajow Dębica.

Dział: Dębica
Strona 5 z 143