31 lipca w Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej 15, dziesięciu dębickich seniorów mieszkających samotnie, otrzymało „bransoletki życia“ wraz z telefonami komórkowymi. Bransoletki te są częścią systemu teleopieki, wdrażanego obecnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. System ten ma na celu zapewnić jeszcze lepszą opiekę osobom starszym, które mieszkają samotnie na terenie miasta Dębicy.

Dział: Dębica

30 lipca w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dębicy odbyła się msza święta dziękczynna za 33 lata posługi duszpasterskiej Księdza Prałata Józefa Dobosza.

Dział: Dębica

W dniach 14-27 lipca 2017 r. ponad trzydzieści harcerek i harcerzy z 7 Szczepu Drużyn Dębickich ,,Invicti" im. gen. Mariusza Zaruskiego wzięło udział w obozie letnim w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP ,,Na kopcu" w Zaklikowie. Dzięki słonecznej pogodzie, która sprzyjała niemal przez cały czas trwania obozu, harcerze skorzystali z wielu atrakcji.

Dział: Dębica