Wraz z dniem 1 stycznia 2019 roku, nieodpłatna pomoc prawna świadczona w siedmiu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Dział: Głos Bielski

6 stycznia 2019 r. w Hali Pod Dębowcem (ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała) odbędą się futbolowe rozgrywki w ramach I Noworocznego Pucharu Murapolu, podczas których spotka się 16 drużyn piłkarskich z 6 miast Polski.

Dział: Głos Bielski

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o podpisaniu umowy na „Rozbudowę ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej”

Dział: Głos Bielski
Strona 2 z 75