Wyremontowali już 80 km dróg i ciągle nie mają dosyć. Zarząd Powiatu w Wadowicach złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Bachowice-Spytkowice.

Dział: Głos Wadowicki

W związku z przebudową ulicy Zielonej w Chrzanowie nastąpi zamknięcie odcinka ruchu na ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do ronda z ul. Sikorskiego od godz. 7:00 06.09.2018 r. do dnia 07.09.2018 (do godz. 17.00).

Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice o dł. 250 mb w miejscowości Gilowice. Inwestycja obejmowała również budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową.

Dział: Głos Żywiecki
Strona 1 z 20