Uczniowie i nauczyciele trzynastu nowosądeckich szkół odebrali dziś mobilne czujniki smogu. Zostali też zobowiązani do wykonywania przynajmniej pięciu pomiarów powietrza dziennie w okolicach szkoły. Wyniki tych pomiarów będą gromadzone na stronie internetowej i będą stanowić ilustrację stanu jakości powietrza w Nowym Sączu.

Dział: Głos Sądecki

Z udziałem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, wiceprezydent Magdaleny Majki, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzaty Belskiej, Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza Grzegorza Ledzińskiego oraz zaproszonych dyrektorów nowosądeckich jednostek oświatowych a także nauczycieli i rodziców w dniu 4 lutego odbyło się pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty.

Dział: Głos Sądecki

Gmina Dobra w dniach od 14 stycznia do 28 lutego realizuje projekt pod nazwą: „Jeżdżę z głową”, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w ramach którego będą odbywały się zajęcia nauki jazdy na nartach.

Dział: Głos Sądecki
Strona 3 z 96