W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1. września jest obchodzony jako wspomnienie niemieckiej agresji na Polskę, a 17. wspominamy najazd Związku Radzieckiego na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej.

Dział: Historia

18 września w Wieliczce odbędzie się 9 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Żołnierze niezłomni „Wyklęci”: Józef Mika, Franciszek Mróz i inni.”

Dział: Wieliczka

Ppłk. Alojzy Kaczmarczyk (1896 – 1947) oficer I Kompanii Kadrowej, I Brygady Legionów, uczestnik Bitwy Warszawskiej w 1920 R., w latach II wojny światowej oficer Komendy Armii Krajowej Okręgu Krakowskiego ps. „Wacław” I Komendy Głównej AK, brał udział w Powstaniu Warszawskim w 1944 R. Po  wojnie więzień polityczny okresu stalinowskiego -  zamordowany W 1947 r.

Dział: Historia
Strona 11 z 197