W ramach  funduszy pozyskanych z programu „Małopolskie remizy 2018” wykonano remont budynku garażu remizy OSP w Pstroszycach Drugich, który polegał na wymianie pokrycia dachowego, dociepleniu stropodachu, wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu bramy garażowej i dojścia do budynku.

O 50% została zwiększona w projekcie budżetu 2019 kwota na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębica - informuje burmistrz Mariusz Szewczyk. Na zgłoszone przez mieszkańców zadania trafi 1,5 mln zł.

Dział: Głos Dębicki

W najbliższych dniach zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla Ośrodka Ruczaj. Zgoda powinna zostać wydana jeszcze w tym roku. Ośrodek Ruczaj – filia Centrum Kultury Podgórza - ma być nowym miejscem spotkań mieszkańców w prawobrzeżnej części Krakowa.

Dział: Głos Krakowski
Strona 1 z 130