W trosce o rodziny oczekujące na mieszkania komunalne burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wszczął postępowanie administracyjne celem ustalenia warunków zabudowy budynku mieszkalnego dla 14. rodzin w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 495.

27 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w tuchowskim ratuszu nastąpi podpisanie trzech ważnych umów o dofinansowanie projektów. Łącznie prawie 4 mln złotych dotacji przeznaczone zostanie na poprawę jakości powietrza w Tuchowie i gminie Tuchów poprzez wymianę starych pieców na nowe oraz na realizację projektu budowy parkingu między dworcem kolejowym a dworcem komunikacji samochodowej oraz niezbędnej infrastruktury wraz z generalnym remontem ulicy Kolejowej.

Dział: Tarnów

Zakończyły się prace związane z remontem budynku komunalnego w Tomaszkowicach. W obiekcie dawniej mieścił się posterunek policji, później siedziba Gminnego Ośródka Pomocy Społecznej. Po przeniesieniu GOPS-u do Trąbek pomysłów na wykorzystanie budynku było kilka. Ostatecznie zdecydowano, by budynek służył mieszczącej się obok Szkole Podstawowej jako dodatkowe pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Dział: Wieliczka