26 kwietnia w Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Dębicy został podpisany drugi co do wielkości kontrakt w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

Dział: Dębica

W marcu do Starostwa Powiatowego w Mielcu trafił wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym zamiennym według wymagań Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa hali sportowej na terenie MOSiR w Mielcu przy ulicy Solskiego”.

Dział: Mielec

20 lutego podczas V Sesji Rady Powiatu Dębickiego radni zadecydowali o zwiększeniu wydatków budżetowych na poczet zabezpieczenia wkładu własnego, niezbędnego do pozyskania z budżetu państwa dofinansowania na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.

Dział: Dębica
Strona 3 z 142