Wieżę ratuszową i Sukiennice ogrzeje miejskie ciepło

Unikalna operacja inżynieryjna – tak można określić zbliżające się przebicie sieci ciepłowniczej pod płytą Rynku Głównego. Ciepłociąg poprowadzony zostanie od ul. Brackiej do ul. św. Jana – informuje MPEC Kraków. Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu m.in. wieża ratuszowa i Sukiennice podłączone zostaną do miejskiej sieci ciepłowniczej, czyli zaopatrywane będą w efektywne, ekologiczne ciepło.

Czytaj dalej...

Program „Rodzina 500+”: ponad 13 tys. wniosków w Krakowie

13 982 wnioski złożyli już mieszkańcy Krakowa w ramach programu „Rodzina 500+”.

Wnioski od mieszkańców w ramach programu „Rodzina 500+” są przyjmowane na bieżąco. W okresie od 1 do 10 sierpnia 2017 r. ramach programu „Rodzina 500+” złożono 13 982 wnioski, w tym 8 983 wpłynęły drogą elektroniczną.

Przypomnijmy, że 1 sierpnia Urząd Miasta Krakowa rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018.

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa:

• ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00,
• os. Zgody 2 w godz. 7.40 - 15.30,
• ul. Wielicka 28A w godz. 7.40 – 15.30.

Wnioski przyjmowane są w okresie od 1 sierpnia do 31 października.

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa:

• ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00.

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać przez Internet za pomocą portalu [email protected] prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+”, można pobrać i złożyć:

- Urzędzie Miasta Krakowa:

• ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00,
• os. Zgody 2 w godz. 7.40 - 15.30,
• ul. Wielicka 28A w godz. 7.40 – 15.30,
• al. Powstania Warszawskiego 10 w godz. od 7.40 do 15.30,
• plac Wszystkich Świętych 3-4 w godz. 7.40 do 15.30.

- w filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

• Filia nr 4 os. Szkolne 34 w godz. 8.00 – 15.30,
• Filia nr 5 ul. Praska 52 w godz. 8.00 – 15.30,
• Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 w godz. 8.00 – 15.30.

- oraz:

• CH „Bonarka” od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 do 18.00.
• CH „Bronowice” od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 do 18.00.

Wnioski przyjmowane są w okresie od 1 sierpnia do 31 października.

Ponadto, wnioski można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie. Aby uzyskać profil zaufany, należy założyć konto na ePUAP. Wnioski można złożyć również za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej za pośrednictwem 26 banków.

Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych zauważyli, iż niektóre osoby składające wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” za pośrednictwem bankowości elektronicznej błędnie wybierają okres zasiłkowy, na który należy złożyć wniosek. Przypominamy, że w przypadku składania wniosków o kontynuację wypłaty świadczenia za pośrednictwem bankowości elektronicznej należy złożyć wniosek na okres świadczeniowy 2017/2018. Jednocześnie osoby samotnie wychowujące dzieci informowane są, że jeśli nie będą miały zasądzonych alimentów na dzieci, nie otrzymają świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018.

W celu sprawnej realizacji programu Urząd Miasta Krakowa zaangażował w realizację zadania około 100 osób.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę świadczenia wychowawczego oraz formularze wniosków są dostępne na stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl.

Według stanu na 30 czerwca br. świadczenia wychowawcze wypłacane są dla 49 163 mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Na realizację zadania w 2017 r. zabezpieczono 295 509 752 zł.

Czytaj dalej...

Wsiądź w Parkobus i odpocznij nad Zalewem Nowohuckim

W najbliższą sobotę, 12 sierpnia, Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza wszystkich krakowian na wycieczkę Parkobusem nad Zalew Nowohucki. Bezpłatny kurs specjalnie oznakowanym autobusem rozpocznie się o godzinie 10.00 na przystanku Bieżanów Nowy Południe. Powrót zaplanowano na godzinę 14.00. Do wycieczki, jak w każdą sobotę, dołączy tajemniczy gość specjalny.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS