1 lipca 2019 r. udostępniono kierowcom nowe miejsca parkingowe przy dworcu kolejowym,  powstałe w ramach realizacji projektu pn. „Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie”.

Dział: Miechów

Gmina Miechów przekazała plac budowy pod wykonanie skrzyżowania w ramach zadania: „Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Matejki i ul. Warszawskiej w Miechowie – etap I”.

Dział: Miechów

28 czerwca 2019 roku przekazano plac budowy dla zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora+ w Miechowie”.

Dział: Miechów
Strona 8 z 75