Tematem przewodnim w marcu były i pewnie jeszcze przez jakiś czas będą śmieci. Jak się okazuje przedstawiając radnym w styczniu budżet prezydent nie doszacował kosztów związanych z gospodarką odpadami, pomimo, że już w grudniu wiadomym było, że ceny zagospodarowania naszych odpadów znacząco wzrosły. Dziura w tym przypadku wyniosła ok. 11 mln zł. Co jest pokłosiem utrzymywania w Tarnowie przez dłuższy czas niskiej – wręcz dumpingowo niskiej – stawki za śmieci na poziomie 8,50 zł.

Dział: Tarnów

W ostatnim czasie gorącym tematem stał się zapowiadany protest nauczycieli. Teoretycznie nic w tym dziwnego, bo to po prostu kolejna grupa zawodowa postanowiła upomnieć się o lepszy byt. Sytuacja państwa jest coraz lepsza, jako społeczeństwo stajemy się coraz zamożniejsi, a więc co rusz różne środowiska zawodowe całkiem słusznie domagają się wyższych wynagrodzeń. Temat protestu nauczycieli budzi jednak emocje szczególne. Może on wywołać szerokie reperkusje, jako że zapowiadany jest na czas przypadających w szkołach egzaminów dla uczniów kończących ostatnie już klasy gimnazjalne, dla ósmoklasistów, a niewykluczone, że i maturzystów. Jeśli egzaminy nie odbędą się w terminie, pociągnie to za sobą szereg innych konsekwencji, a negatywne skutki odczujemy wszyscy.

Dział: Tarnów

W ostatnim czasie nieco zaskoczyła mnie wieść, że na Osiedlu Koszyckim pojawiła się inicjatywa przyłączenia tegoż osiedla do Koszyc Wielkich, a co za tym idzie – do gminy Tarnów. Zaskoczyła, bo przecież do tej pory kierunek ekspansji był raczej odwrotny.

Dział: Tarnów
Strona 8 z 177