Tematem, który zdominował dyskusje publiczną w ostatnich dniach z pewnością jest temat strajku nauczycieli. Strajku, który przypadł akurat wtedy, gdy w szkołach organizowane są egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty. Zapewne, gdyby nauczyciele strajkowali w wakacje, to nikt by na ten strajk nie zwrócił uwagi.

Dział: Tarnów

Nieprzypadkowo rozpocząłem dzisiejszy felieton parafrazą słów z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Ten pochodzący z przełomu XIX i XX wieku jeden z ważniejszych utworów w historii literatury polskiej w szczególny sposób pokazuje wieś jako jeden z zasadniczych trzonów polskiego społeczeństwa. Właśnie na wsi, a właściwie na jednym aspekcie jej funkcjonowania, chciałbym dzisiaj się zatrzymać. Ten aspekt to – mówiąc urzędowym językiem – organ wykonawczy sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy. Jednym słowem – mowa o urzędzie sołtysa.

Dział: Tarnów

Od kilku tygodni nie cichną pytania o wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy zdecydowali się wziąć udział w strajku. Jak już informowaliśmy był to jeden z tematów marcowej rozmowy prezydenta Tarnowa z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dział: Tarnów
Strona 2 z 177