Zarząd Województwa Małopolskiego podzielił pieniądze unijne w ramach Poddziałania 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Wśród wielu przedsięwzięć znalazła się również Oświęcimska Przestrzeń Spotkań (OPS).

Gmina Myślenice podpisała umowę z firmą Bart-Dróg Andrzej Maślerz z Drogini, której przedmiotem jest remont fragmentu drogi "Do Bodziochów" w Osieczanach.

27 września br. podpisana została umowa na remont wschodniej części alejek Parku Bogackiego w Krzeszowicach, w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej wraz z obrzeżami.

Strona 1 z 22