niedziela, 30 czerwca 2019 15:27

Dębica: Ogólnopolskie spotkanie Ostatnich Rycerzy Rzeczypospolitej Polskiej

Autor Marzena Gitler
Dębica: Ogólnopolskie spotkanie Ostatnich Rycerzy Rzeczypospolitej Polskiej

W sobotę i niedzielę 29 i 30 czerwca, w Dębicy odbywał się Ogólnopolski Zjazd Ostatnich Rycerzy Rzeczypospolitej Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Żołnierzy AK "Łagierników". W dwudniowym spotkaniu udział wzięli weterani AK, członkowie Szarych Szeregów i żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, którzy przyjechali do Dębicy z różnych części Polski.

Na uroczystości w Domu Kultury Mors Medalami za Walkę o Wolny Byt Narodu Polskiego uhonorowanych zostało kilkunastu żołnierzy Armii Krajowej. Pamiątkowe medale otrzymali m.in.: kpt Edmund Książek, kpt. Bronisław Ćwik, kpt. Stanisław Garstka, por. Wacław Szacoń. Uhonorowani też zostali Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk oraz wiceburmistrz Maciej Małozięć, wiceprezes Zarządu Okręgu Tarnów Związku AK. Na spotkaniu podkreślono wielki wkład dębickiego oddziału AK w antykomunistyczny ruch konspiracyjny.

Organizatorem wydarzenia jest: "Głos Wolnej Polski". Patronat nad zjazdem objął m.in. Zarząd Główny ŚZŻAK, Zarząd Okręgu Tarnów ŚZŻAK, Środowisko 5. PSK AK w Dębicy oraz Burmistrz Miasta Dębica oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Programie zjazdu był bardzo bogaty. Prócz uroczystości z uhonorowaniem weteranów, znalazły się w nim plenerowe obozowisko przy Domu Kultury z animacjami dla dzieci, edukacją o zwyczajach Słowian dla najmłodszych oraz pokazy rycerskie przygotowane przez Grupę Rekonstrukcyjną Miltes Christi, panel historyczny ze wspomnieniami weteranów AK, AK "Lagiernicy", NSZ i KWP oraz wykładami Leszka Żebrowskiego i Tadeusza Płużańskiego, koncert Norberta "Smoły" Smolińskiego, lidera grupy Conta Mundum.

W niedzielę uczestnicy zjazdu wzięli udział w uroczystej mszy św. w kościele p.w. Świętej Jadwigi w Dębicy, a potem udali się na Górę Śmierci, gdzie odbyła się wspólna modlitwa przy grobie zbiorowym, przed Pomnikiem pomordowanych przez niemieckich hitlerowców w obozie zagłady w okresie 1940 – 1944.

Wieczorem w Dom Kultury i Kinie "Kosmos" zaplanowano projekcje filmów: "Pilecki" i "Klamra. W przedsionku śmierci".

inf. i foto: AK Dębica, ECPiP

Dębica - najnowsze informacje