niedziela, 3 listopada 2019 09:19

Festiwal Niepodległości w Tarnowie. Do kogo trafiły ryngraf i szabla?

Autor Marzena Gitler
Festiwal Niepodległości w Tarnowie. Do kogo trafiły ryngraf i szabla?

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie rozpoczęła się ósma edycja Festiwalu Niepodległości, oddolnie organizowanego przez środowiska patriotyczne cyklu imprez kulturalnych i edukacyjnych. Tradycyjnie wręczone zostały festiwalowe nagrody dla osób najaktywniej zaangażowanych w zmagania o niepodległość i jej umacnianie oraz krzewienie niepodległościowych postaw. Widzowie uroczystej Gali uczestniczyli także w przedpremierowym pokazie filmu „Niepospolita”.

Za swoją działalność na rzecz niepodległości oraz środowisk patriotycznych Tarnowa i Małopolski przedstawiciele Kapituły, złożonej z przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z Tarnowa i okolic nagrodzili „Ryngrafem Niepodległości” małżeństwo Elżbiety i Antoniego Ziębów – prawdopodobnie najaktywniejszej pary społeczników w Tarnowie, ludzi „z osobliwego gatunku tych, którzy swoje prywatne życie naprawdę podporządkowali służbie Bogu i innym ludziom”, harcerzy, pedagogów i wieloletnich samorządowców (pani Elżbieta była m.in. radną wojewódzką, pan Antoni przewodniczącym Rady Miejskiej), członków i wolontariuszy niezliczonych organizacji społecznych, patriotycznych i katolickich działających w Tarnowie i regionie, organizatorów corocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Tarnowie, organizowanego przez Klub Inteligencji Katolickiej, którym od lat kierują.

Z kolei Kapituła „Szabli Niepodległości” złożona z dotychczasowych, żyjących, laureatów nagrody (Stanisławy Wiatr – Partyki, dr Marii Żychowskiej, pułkowników Baszaka i Korczaka, Karola Krasnodębskiego) nagrodziła pośmiertnie – w uznaniu całokształtu niezwykłych zasług dla Niepodległej - zmarłego w kwietniu br. ś.p.Leonarda Łąckiego – jedną z legend tarnowskiej „Solidarności” (m.in. współorganizatora strajku z 26 sierpnia 1980 r. w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, których był wieloletnim pracownikiem), odważnego działacza również tej podziemnej „S” działającej w stanie wojennym, m.in. inicjatora słynnego krzyża kwietnego, który w latach 1982- 1987 stale był uzupełniany i wymieniany przez tarnowian na placu Katedralnym, współorganizatora Ośrodka Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Tarnina, Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, redaktora podziemnych czasopism, a także działacza wielu innych organizacji antykomunistycznych, m.in. Konfederacji Polski Niepodległej, po 1989 r. działacza prawicowych formacji politycznych i wielu stowarzyszeń, odznaczonego medalem „Niezłomnym w słowie” (2010) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Inauguracji nowego cyklu festiwalowego towarzyszył m.in. przedpremierowy pokaz filmu „Niepospolita”, zrealizowanego przez Fundację Promocji Rozwoju z Warszawy. Organizatorzy uznali, że to fabularne, krótkometrażowe dzieło najlepiej wprowadzi uczestników Festiwalu w temat przewodni bieżącej edycji imprezy, jaką uczynili rozważania na temat suwerenności gospodarczej II i III Rzeczpospolitej.

Temu tematowi poświęcone będą w listopadzie cośrodowe, popołudniowe spotkania. Na najbliższe, 6 listopada o godzinie 17:00 w starostwie powiatowym, gospodarze cyklu zaprosili dr Marcina Kędzierskiego, byłego prezesa i dyrektora Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Głównym organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych z Tarnowa.

Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest wolny.

mat. prasowe

Tarnów - najnowsze informacje