Właśnie mija 79-ta rocznica śmierci księdza Błażeja Kotfisa, człowieka niezwykle zasłużonego dla Dębicy i jej mieszkańców. Kim on był? Skąd pochodził. Jak związał się z Dębicą? Niniejszy artykuł spróbuje odpowiedzieć na te pytania.

Dział: Historia

Osobami, które bardzo wymiernie pomogły w rozwoju dębickiego ruchu sokolniczego byli notariusz i burmistrz w jednej osobie, czyli pan Kazimierz Wilusz oraz Edward hrabia Raczyński, który na potrzeby organizacji bezpłatnie przekazał grunty przy obecnej ulicy Bojanowskiego. Na tym obiekcie typu parkowego powstało boisko do siatkówki oraz kort ziemny do tenisa.

Dział: Historia

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” to najstarsza polska organizacja propagująca i promująca znaczenie gimnastyki w polskim społeczeństwie polskim.Zgodnie z ideałami, które przyświecały Towarzystwu było zarówno popularyzowanie tężyzny fizycznej w narodzie, jak i podtrzymywanie, a następnie rozwijanie świadomości narodowej i patriotycznej. Hasłem organizacji były słowa rzymskiego poety Juwenalisa „Mens sana in corpore sano” [w zdrowym ciele zdrowy duch]. 

Dział: Historia
Strona 1 z 156