Zabytkowy kościół w Luszowicach zostanie wyremontowany. Parafia otrzymała promesę dotacji z Województwa Małopolskiego.

Gmina Pleśna otrzymała kolejne wsparcie finansowe na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi i klęsk żywiołowych. Środki w wysokości 440 tys. złotych pochodzą z Ministerstwa Spraw Zewnętrznych i Administracji.

Dział: Tarnów

Wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk otrzymał z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i stabilizacją osuwisk. Łącznie Powiat Nowosądecki otrzyma kwotę 5 milionów 200 tysięcy złotych.

Dział: Nowy Sącz
Strona 5 z 73