18 października br. Gmina Zabierzów odebrała promesę w wysokości 500 tysięcy złotych na zagospodarowanie terenu „Kamieniołomu” w Zabierzowie w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa na współfinansowanie tej inwestycji.

Mieszkańcy gminy Ragdoszcz zyskali ogólnodostępne i wielofunkcyjne miejsca do aktywności sportowej i integracji. W Małcu otwarto nowe boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni a w Smykowie i Narożnikach wybudowano Otwarte Strefy Aktywności.

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza przy współpracy Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza realizuje kolejny projekt. Tym razem będą to działania wspierające ruch muzyczny wśród mieszkańców pn. Kultywowanie tradycji orkiestr dętych w Gminie Gołcza.

Dział: Miechów
Strona 10 z 73