Samorządowe budżety muszą się w przyszłym roku zmierzyć nie tylko z kolejną podwyżką dla nauczycieli, ale też ze wzrostem płac pracowników niepedagogicznych – zwracają uwagę samorządowcy.

Dział: Edukacja

Blisko 5 mln złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej otrzymał Powiat Wielicki na dwa projekty dotyczące kształcenia zawodowego. Jeden realizowany będzie w Wieliczce i Niepołomicach a drugi w Gdowie.

Dział: Wieliczka

Najzdolniejsi uczniowie odebrali z rąk wicestarosty wielickiego Henryka Gawora stypendia przyznane z „Powiatowego Programu Stypendialnego dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat”. Dwudziestu uczniów otrzymało je za wyniki w nauce, pięciu za osiągnięcia artystyczne na rok szkolny 2019/2020. Stypendia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów, za wybitne osiągnięcia w nauce, otrzymała czwórka uczniów.

Dział: Wieliczka
Strona 5 z 141