Musimy odpowiedzieć na wątpliwości krajów, które nie podpisały się pod europejskim celem neutralności klimatycznej – powiedział w czwartek PAP unijny komisarz ds. klimatu i energii Miguel Canete.

Dział: Europa to MY

Komisja Europejska opublikowała we wtorek ocenę projektów planów państw członkowskich w zakresie realizacji celów unii energetycznej, a w szczególności unijnych celów w zakresie energii i klimatu wyznaczonych na 2030 r. Uznała, że w obecnym kształcie projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu są niewystarczające zarówno pod względem odnawialnych źródeł energii, jak i wkładu na rzecz efektywności energetycznej.

Dział: Europa to MY
Euro czy waluta narodowa oraz unijna polityka klimatyczna i związane z nią koszty m.in. uprawnień do emisji CO2 - o to jakie stanowisko powinna zająć w tych kwestiach Polska starli się w debacie Polskiej Agencji Prasowej kandydaci do Parlamentu Europejskiego z PiS; Wiosny, Kukiz'15 oraz Konfederacji.
Dział: Europa to MY
Strona 1 z 2