Komitet Regionów powinien odgrywać w Unii Europejskiej większą rolę; mógłby być "senatem UE" – ocenili uczestnicy debaty w 25-lecie tej instytucji
Dział: Europa to MY

Ambasadorzy unijni uzgodnili stanowisko w sprawie projektu budżetu UE na rok 2020. Po formalnym przyjęciu przez Radę UE będzie to mandat fińskiej prezydencji w negocjacjach z Parlamentem Europejskim. Z punktu widzenia Polski oszczędnościami nie zostały objęte kluczowe obszary, jak polityka spójności, program rozwoju obszarów wiejskich czy Erasmus Plus.

Dział: Europa to MY
Przy podziale funduszy UE na lata 2021-2027 konieczne jest uwzględnienie aktualnych podziałów regionów statystycznych – podkreślił Komitet Regionów. Opinię w tej sprawie jednogłośnie przyjęła na środowym posiedzeniu komisja do spraw budżetu (COTER).
Dział: Europa to MY
Strona 1 z 44