Manuel Langer

Manuel Langer

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy ustanowił dla stowarzyszenia Wiosna kuratora. Został nim Karol Tatar (nie powiązany z biorącymi udział w sporze stronami kurator sądowy). Zgodnie z wyrokiem ksiądz Grzegorz Babiarz został wykreślony ze rejestru stowarzyszenia Wiosna i nie będzie już stał na jego czele.

We wtorek 21 maja na płycie myślenickiego Rynku obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka, który był okazją do honorowych odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa strażaków zawodowych, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, a także samorządowców za pomoc i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dniu 21 maja 2019 r. na boisku w Gdowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wielickiego dziewcząt i chłopców w mini piłce nożnej w ramach Igrzysk Dzieci.

Wspólna przestrzeń dla start-upów, mikroprzedsiębiorców, grup twórczych, organizacji społecznych to idea Klastra Zabłocie 20.22. Kilka dni temu Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na realizację tego zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Największe miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław – domagają się od Skarbu Państwa zwrotu kosztów reformy edukacji. Chodzi o wydatki poniesione w 2017 roku, ponieważ te można już podsumować. We wtorek, 21 maja włodarze 10 miast złożyli w Ministerstwie Finansów przesądowe wezwania do zapłaty. Krakowskie pismo opiewa na kwotę 4,3 mln zł.

Za nami pierwsza edycja targów kultury gastronomicznej Zabarbar, które są poświęcone przede wszystkim sztuce barmańskiej. Jakich specjałów alkoholowych i nie tylko można było skosztować? Co można było interesującego zobaczyć? O tym opowiedziała nam Karolina Ochalik.

Strona 1 z 601