Piotr Sosin

Piotr Sosin

Zofia Maria Łuszczkiewicz (1898–1957), imię zakonne Izabela, szarytka w prowincji krakowskiej, pielęgniarka,  w czasie II wojny światowej żołnierz Związku Walki Zbrojnej  i Armii Krajowej, współpracownik Batalionów Chłopskich, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj  i po wojnie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN). Aresztowana  w 1948 r.  w Wadowicach przez Urząd Bezpieczeństwa i oskarżona o działalność antypaństwową. Skazana na karę śmierci, więziona w latach 1948 – 1956 w więzieniach Mokotowa, Inowrocławia, Fordonu.

W pułku międzyczasie nastąpiła zmiana dowódcy.  4 kwietnia 1997 r. pułkownik dyplomowany Bogusław Placek przejął obowiązki dowódcy 3. Pułku Saperów i pełnił je do czasu rozwiązania jednostki.

Czego Unia nie mogłaby dokończyć bez Parlamentu Europejskiego? M.in. tego można dowiedzieć się podczas bezpłatnego szkolenia e-learningowego „Parlament Europejski bez tajemnic”.

Ponad 70 miast należących do Związku Miast Polskich odpowiedziało na ankietę i podało inwestycje, z których będą musiały zrezygnować w kolejnym roku z powodu uszczuplenia wpływów podatkowych. Są wśród nich inwestycje drogowe, oświatowe, sportowe - podaje ZMP.

Kandydaci na unijnych komisarzy przechodzą szczegółową procedurę sprawdzenia w Parlamencie Europejskim.

Pięćdziesiąt osób z Libiąża, Chełmka, Chrzanowa i Jaworzna pojechało 22 sierpnia 2011 roku autobusem Stanisława Kolki do miejscowości Guty na Zaolziu w Czechach na tradycyjne dożynki

Strona 6 z 78