Z zachowanych figur, które zostały ufundowane na terenie miasta Dębicy do dzisiejszych czasów zachowały się wszystkie trzy. Pochodzą one z początków XX wieku.

Dział: Historia

Jerzy Żuławski urodził się 14 lipca 1874 r. na terenie powiatu ropczyckiego w ówczesnym województwie krakowskim w Lipowcu [dwór w przysiółku wsi Glinik niedaleko Dębicy] jako najstarszy syn Kazimierza i Józefy Klary z Głogowskich. Pochodził z średniozamożnej rodziny szlachecko-ziemiańskiej, która wiernie przechowywała tradycje po przodkach oraz służyła sprawie Ojczyzny. Ojciec  był uczestnikiem powstania styczniowego.

Dział: Historia

W styczniu 1945 roku wreszcie po pół roku czekania ruszyła sowiecka ofensywa.

Dział: Historia
Strona 1 z 8