Zofia Maria Łuszczkiewicz (1898–1957), imię zakonne Izabela, szarytka w prowincji krakowskiej, pielęgniarka,  w czasie II wojny światowej żołnierz Związku Walki Zbrojnej  i Armii Krajowej, współpracownik Batalionów Chłopskich, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj  i po wojnie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN). Aresztowana  w 1948 r.  w Wadowicach przez Urząd Bezpieczeństwa i oskarżona o działalność antypaństwową. Skazana na karę śmierci, więziona w latach 1948 – 1956 w więzieniach Mokotowa, Inowrocławia, Fordonu.

Dział: Historia

 Wieliczanka Helena Oremus z domu Budziaszek,  więzień polityczny w latach 1952 – 1956 z procesu Kurii Krakowskiej.

Dział: Historia

Tadeusz Kusion (1914 – 2006), uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 r., żołnierz Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej ps.  Zawalski, Gołąb, Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", więzień polityczny w latach 1946 – 1956, porucznik Wojska Polskiego – Pamiętamy  w 10. rocznicę śmierci.

Dział: Historia
Strona 1 z 3