Blisko 3 miliony złotych kosztowała termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. Właśnie zakończył się II i ostatni etap inwestycji.

Dział: Nowy Sącz

Nauka nie jest już tylko domeną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Rynek pracy wymusza stałe dokształcanie się pracowników, zdobywanie coraz to nowszych umiejętności, a także często zmianę kwalifikacji. Regulamin zakładów pracy, zawiera treści o doskonaleniu umiejętności, co ma ogromne znaczenie zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Kształcenie ustawiczne to najlepszy sposób, aby poszerzyć swoją wiedzę, awansować lub zmienić wykonywany zawód.

Dział: Edukacja

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odbyła się 5 Inauguracja Roku Twórczości Akademii „Leonardo”.

Dział: Mielec
Strona 3 z 136