Biegnące dnem Rowu Krzeszowickiego szlaki komunikacyjne od wieków miały duże znaczenie dla połączenia Krakowa z Górnym Śląskiem. Znaczenie to wzrosło szczególnie w okresie gwałtownego rozwoju przemysłu i górnictwa na Śląsku.

Dział: Historia

Niemieckie linie obronne, budowane na przełomie 1944/45 roku, w tym również opisywany tutaj fragment linii OKH b-1, powstawały w oparciu o standardowe typy umocnień przewidzianych instrukcjami dla fortyfikacji polowej.

Dział: Historia

W pierwszych miesiącach 1944 roku, po przeprowadzonych na wielką skalę operacjach ofensywnych, Armia Czerwona przesunęła linię frontu o kilkaset kilometrów osiągając linię Wisły.

Stan ten stanowił już bezpośrednie zagrożenie terenów III Rzeszy.

Dział: Historia
Strona 8 z 33