Dzięki współpracy Gminy Krzeszowice z Polskim Czerwonym Krzyżem trzy podopieczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymały rowery przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stało się to możliwe dzięki umieszczeniu na terenie 10. sołectw i 3. osiedli pojemników na odzież używaną i tekstylia.

Łącznie 23 gminy wezmą udział w pilotażowym projekcie „Małopolska Niania”. Wśród nich jest gmina Krzeszowice, w której 5 rodzin otrzyma wsparcie finansowe na zatrudnienie opiekunki dla dzieci.

Strona 33 z 33