Historia

W tym roku obchodzimy piękny jubileusz Tysiąc pięćdziesięciolecia Chrztu Państwa…
Porucznik Tadeusz Pytlik, w latach 1948-1949 harcerz Tajnego Związku Harcerstwa…
11 kwietnia 1938 roku zmarła dotychczasowa, długoletnia przełożona generalna dębickich…
Przeszukując stare, nieczytelne nieraz dokumenty odnalezione w różnych archiwach i…
W nowo wybudowanej świetlicy mieścił się też modny w tym…
(foto) STANISŁAW GUZIKOWSKI (1912-1942), przedwojenny oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny…
W swoich początkach zadaniem Sióstr było dawanie przykładu mieszkańcom wsi,…
Kilka dni temu, rozmawiałem z panem Marianem Rozczenko. 87-letni dziś…
W tym czasie jak się pojechało z Kazimierzy Wielkiej na…
JERZY WACYK (1921-1988), w latach II wojny światowej żołnierz Armii…
Swoje korzenie Zgromadzenie SS. Służebniczek Najświętszej Marii Panny ma w…
Do szeregów 5 Dywizji Strzelców Polskich (syberyjskiej) masowo garnęli się…
Strona 2 z 11