Rozpoczęły się prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Miechów. Inwestycja obejmuje – „Budowę oświetlenia ulicznego na os. Parkowym – etap II”.

Dział: Miechów

Trwają prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podmiejskiej, w kierunku północnej obwodnicy Miechowa, a także chodnika wzdłuż ul. Szewskiej w Miechowie.

Dział: Miechów

Muzeum ziemi Miechowskiej przy współpracy z Miechowskim stowarzyszeniem Silva Rerum wydało album promujący powiat miechowski pt. „Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej”.

Dział: Miechów
Strona 9 z 84