21 listopada 2019 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn.:„Remont drogi gminnej ul. Zagrody w Miechowie dł. 0,520 km”.

Dział: Miechów

Od poniedziałku 18 listopada 2019 r. miłośnicy biegania i sportów drużynowych oraz uczniowie szkół średnich korzystający z boiska przy Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie mogą sprawdzić stan zanieczyszczenia powietrza.

Dział: Miechów

Gmina Miechów zakończyła realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie parkingu „Północna Pierzeja Rynku w Miechowie”.

Dział: Miechów
Strona 2 z 84