16 września w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się konferencja prasowa, poświęcona przedstawieniu wyników audytu zewnętrznego, który od 8 lipca do 19 sierpnia przeprowadzony był w spółce miejskiej Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego. Wyniki audytu  zaprezentowali prezesi spółki SMCG SenseMaking Consulting Group - profesor Roman Batko oraz dr inż. Janusz Sasak. 

Dział: Nowy Sącz

10 września Prezes Zarządu STBS Sp. z o.o. złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw, polegających na wyrządzeniu Spółce znacznej szkody majątkowej przez byłych członków Zarządu Spółki, w okresie 27 maja 2015 roku do 20 grudnia 2018 roku. 

Dział: Nowy Sącz

Reklamy w Tarnowie zostaną uporządkowane. To efekt przyjętej 12 września przez tarnowskich radnych tzw. „uchwały krajobrazowej”. Dzięki temu poprawi się przede wszystkim estetyka przestrzeni miejskiej. Z centrum miasta znikną reklamy nielegalne, szpecące, o wielkich gabarytach. 

Dział: Tarnów
Strona 1 z 163