W porządku obrad ostatniej, nadzwyczajnej sesji, zwołanej na wniosek burmistrz Wieliczki Artura Kozioła, pojawił się projekt uchwały Rady Miejskiej o sprzedaży działki w planowanej strefie gospodarczej w Węgrzcach Wielkich. Z uzasadnieniu uchwały nie dowiemy się dlaczego działka ma zostać sprzedana, czy jest potencjalny inwestor, co tam powstanie ani nawet tego, czy zostanie sprzedana w całości czy podzielona na części.

Dział: Wieliczka

Na ostatniej sesji sejmiku małopolskiego dokonano zmian związanych z wyborami parlamentarnymi i przejściem sześciu radnych do Sejmu.

Dział: Limanowa

Przez aklamację radni Powiatu Tarnowskiego na ostatniej sesji rady powiatu przyjęli uchwały nadające tytuły Honorowych Obywateli Powiatu Tarnowskiego Michałowi Wojtkiewiczowi i pośmiertnie Wiesławowi Wodzie. Inicjatorem nadania tytułu Michałowi Wojtkiewiczowi był starosta tarnowski Roman Łucarz, zaś śp. Wiesławowi Wodzie - klub radnych PSL w Radzie Powiatu.

Dział: Tarnów
Strona 5 z 173