środa, 14 listopad 2018 10:48

14 listopada - dzień czystego powietrza

Napisał

W 2005 r. Fundacja Ekologiczna Arka postanowiła, że 14 listopada każdego roku będzie obchodzony dzień czystego powietrza. To dobry moment, żeby przypomnieć jak Kraków radzi sobie z poprawą jakości powietrza i jakie działania podejmuje w tym zakresie.

W minionych sezonach grzewczych sukcesywnie zmniejsza się liczba dni z przekroczeniami 100 mikrogramów na metr sześcienny. Dla przykładu: w sezonie 2015/2016 było ich 29, na przełomie 2017 i 2018 r. – dziewięć.

liczba dni z przekroczeniami

W ostatnich latach Miasto działania na rzecz polepszenia jakości powietrza w Krakowie, które realizowane są m.in. poprzez programy:

dotacji na likwidację pieców opalanych paliwem stałym, w tym, w szczególności węglem (PONE – Program Ograniczania Niskiej Emisji).

Rezultaty realizacji programu w latach 2012-2018: zlikwidowano ok. 22,5 tys. pieców węglowych. Oznacza to, że na terenie miasta do usunięcia w 2019 r. pozostanie ok. 4 tys. palenisk. Na ten cel wydatki poniesione tylko w tej kadencji przekroczą 200 mln zł. Planowane wydatki na 2019 r. to ok. 100 mln zł (PONE, OZE, ZIT).

Dla przykładu: tylko w 2017 r. środki finansowe zaangażowane w ramach PONE przekroczyły ponad trzykrotnie wydatki łączne Poznania, Łodzi, Katowic
i Wrocławia.

Ponadto, MPEC SA w ramach PONE, w latach 2014-2017 wybudował 59,2 km sieci ciepłowniczych. Tylko w 2018 r. powstanie jeszcze dodatkowych 20 km sieci, co łącznie da 80 km nowych sieci ciepłowniczych.

osłonowy dopłat do rachunków za ogrzewanie ekologiczne (LPO).

Miasto wspiera osoby, które wymieniły piece na ogrzewanie proekologiczne, zwracając różnicę w rachunkach. W ramach LPO w latach 2014-2018 Miasto udzieliło świadczeń na kwotę blisko 5,9 mln zł.

kontroli spalania odpadów, realizowany przez straż miejską.

Od 2015 do 2018 r. funkcjonariusze przeprowadzili ponad 20 tys. kontroli pieców i kotłów węglowych pod kątem spalania odpadów. Nałożono blisko 650 mandatów karnych na kwotę 82,3 tys. zł, ponadto pouczono blisko 450 osób.

wymiany starego taboru autobusowego na zeroemisyjny.

W latach 2015-2018 Miasto zakupiło 349 sztuk nowoczesnych autobusów, przekraczających wartość 431 mln zł.

pilotażowy program termomodernizacji budynków (od 2018 r.).

Aktualnie trwa realizacja. W 2018 r. kwota przeznaczona na jego realizację to 1 mln zł. Maksymalna łączna wysokość dotacji to 100 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 50 tys. zł). Beneficjentami programu mogą zostać osoby, w przypadku których dochód gospodarstwa domowego wynosi do 250 proc. kryterium dochodowego w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Wstępny plan na 2019 r. zakłada wydatkowanie 15 mln zł na ten cel.

odbioru odpadów zielonych.

Program jest realizowany od 2015 r. Tylko w 2017 r. MPO nieodpłatnie odebrało od mieszkańców ok. 30,7 tys. ton masy zielonej.

Ponadto, Miasto prowadzi szereg działań wspierających ograniczanie skali stężeń szkodliwych substancji w atmosferze m.in.:

zakup 5 nowych stacji monitoringu jakości powietrza, działających w ramach państwowego monitoringu środowiska – aktualnie Kraków jest w Polsce liderem pod względem liczby stacji monitorujących jakość powietrza.
współpracę z policją przy realizacji kontroli jakości spalin pojazdów.
wprowadzenie systemu bezpłatnej komunikacji w dniach z ponadnormatywnymi przekroczeniami stężeń pyłów w atmosferze (jako pierwsze miasto w Polsce).
współpracę z gminami ościennymi w ramach stowarzyszenia Metropolia Krakowska, chcąc wesprzeć wysiłki sąsiednich gmin, na rzecz likwidacji ponad 40 tys. starych palenisk węglowych:
przekazujemy swoje doświadczenia, zdobyte w ramach realizacji PONE,
koordynujemy działania, związane z wydatkowaniem środków UE, przeznaczonymi na poprawę jakości powietrza,
rozwijamy system aglomeracyjnej komunikacji publicznej.
rozwój infrastruktury rowerowej: łącznie w Krakowie jest ok. 221,1 km infrastruktury rowerowej. Miejska wypożyczalnia rowerów z 1500 sztukami; zarejestrowana liczba użytkowników przekroczyła 30 tys. osób.

Info/foto: UMK

Manuel Langer

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.