poniedziałek, 24 wrzesień 2018 10:13

Rusza pilotażowy program termomodernizacji

Napisał

Od 24 września do 5 października można złożyć wniosek w ramach programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie. W tym roku program jest realizowany pilotażowo, w jego ramach dotacje może uzyskać 20 gospodarstw domowych. Na zadanie przeznaczono 1 mln zł. Co ważne, na wykonanie termomodernizacji mieszkańcy mają czas do 10 listopada br., zatem nie warto zwlekać i już teraz kompletować wymagane dokumenty.

W ramach programu udzielana będzie dotacja do termomodernizacji budynków jednorodzinnych:

posiadających ogrzewanie proekologiczne, a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne nastąpiła po 13 września 2011 roku,
posiadających ogrzewanie na paliwo stałe, dla których wnioskodawca uzyskał dotację w ramach PONE lub złożył kompletny wniosek na zmianę systemu ogrzewania,

i obejmować będzie:

docieplenie ścian zewnętrznych (maksymalnie 150 zł/m2),
docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją (maksymalnie 150 zł/m2),
docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie (maksymalnie 150 zł/m2),
wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (maksymalnie 400 zł/m2 powierzchni stolarki).

Termomodernizacja budynku będzie musiała zostać wykonana na podstawie zaleceń zawartych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej. Maksymalna łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł.

Program jest kierowany do osób fizycznych, których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 250 proc. kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. l pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:

do 1285 zł netto na miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym, od 1 października - do 1320 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
do 1585 zł netto na miesiąc w gospodarstwie jednoosobowym, od 1 października - do 1752,50 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Obowiązujący w naborze wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny:

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa,
w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK:
- al. Powstania Warszawskiego 10,
- os. Zgody 2,
- ul. Wielicka 28a.

Dokumentami, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji są:

dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością: w przypadku współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku jednorodzinnego; w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, wymagana jest zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku na wykonanie zadania; w przypadku budynków z dwoma wydzielonymi lokalami wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli obu lokali,
dokumenty uprawniające do występowania w imieniu wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
ocena energetyczna lub audyt energetyczny,
oświadczenie beneficjenta programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla miasta Krakowa dotyczące: nieprowadzenia w budynku działalności gospodarczej, wykonania całości prac termomodernizacyjnych, wykonania inwestycji z uwzględnieniem ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy oraz potrzeby uzyskania wymaganych dokumentów/pozwoleń do realizacji zadania,
harmonogram rzeczowo-finansowy,
pisemna informacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z potwierdzeniem nieprzekraczania 250% kryterium dochodowego,
inne, niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku.

Szczegółowe informacje:

pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: 12 616 88 48,
w Punktach Informacyjno-Doradczych UMK:
- al . Powstania Warszawskiego 10, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-18.00,
- os. Zgody 2, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30,
- ul. Wielicka 28a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30.

Termomodernizację należy zrealizować i rozliczyć do 10 listopada 2018 r.

Info/foto: UMK

Loteria Orlen
Manuel Langer

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.