Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował oficjalnie władze miejskie Tarnowa, iż rozpatrzone zostało odwołanie Skarbu Państwa, reprezentowanego przez prezydenta Tarnowa, od decyzji wojewody małopolskiego z 15 czerwca 2016 roku w sprawie działek na Górze Św. Marcina. To krok do odzyskania przez samorząd Tarnowa praw do dysponowania tymi terenami.

Dział: Tarnów

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni podjęli uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. W tym roku było do dyspozycji 72 tysiące złotych.

Dział: Nowy Sącz

5 kwietnia starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski gościł pszczelarzy z regionu zrzeszonych w Karpackim Związku Pszczelarzy i hodowców z Sądecczyzny. Na terenie Powiatu Nowosądeckiego działa 13 kół pszczelarskich.

Dział: Nowy Sącz
Strona 5 z 142