Funkcjonariusze Straży Granicznej w Krakowie - Balicach zatrzymali obywatela Syrii, który przyleciał samolotem rejsowym z Aten. Mężczyzna podczas kontroli posłużył się dokumentami wydanymi przez władze Niemiec - dokumentem podróży dla cudzoziemca i dokumentem pobytowym, w których przerobione zostały daty ważności.

Dział: Głos Krakowski