środa, 11 lipiec 2018 15:33

Jordanów: Aktywni seniorzy poszukiwani

Napisała

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłosił nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów. Chętni do wspólnego działania dla dobra gminy mogą zgłaszać się do 24 lipca.

Celem powołania Miejskiej Rady Seniorów ma być integracja środowiska osób starszych i wzmacnianie udziału w życiu społeczności lokalnej. Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny dla władz Miasta Jordanowa. Głównym zadaniem Rady będzie służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Jordanowa poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.

W skład Rady wejdzie nie więcej niż 11 osób. Co najmniej połowę składu Rady mają stanowić osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 lat.

Kadencja Miejskiej Rady Seniorów trwa 2 lata. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani rekompensaty za utracone zarobki.

Nabór kandydatów prowadzony jest od 10 do 24 lipca 2018 roku.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów mogą dokonać: podmioty działające na rzecz osób starszych – kluby seniora, związki emerytów oraz inne organizacje pozarządowe, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną lub grupa co najmniej 10 seniorów - popierających i zgłaszających kandydata na członków Miejskiej Rady Seniorów.
Osoba starsza może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu na liście poparcia kandydatowi, udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia przy wszystkich zgłoszonych przez tę osobę kandydatach.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 7) lub na stronie internetowej miasta pod adresem: www.jordanow.pl (zakładka: Dla seniorów). Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z oświadczeniami, należy złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa (Sekretariat) w godzinach pracy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów” w terminie do 24 lipca 2018 r.

Kandydaci do Rady wybierani są podczas zebrania wyborczego w drodze głosowania, a ich skład zatwierdzony zarządzeniem burmistrza.

Inf. UM Jordanów

Marzena Gitler

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.