(foto) STANISŁAW GUZIKOWSKI (1912-1942), przedwojenny oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej w 1939 r., w konspiracji pod  ps. „ŻEGOTA” współorganizator Komendy Okręgu Krakowskiego Związku Walki Zbrojnej, w tym Obwodu Wielickiego ps. „ŻEGOTA”, zamordowany w KL Auschwitz.

Dział: Historia

10 czerwca w Kłodnem uczczono pamięć ofiar okupacji niemieckiej w Kłodnem. Uroczystości były powiązane z odsłonięciem odnowionego pomnika upamiętniającego tę okrutna zbrodnię.

Dział: Limanowa

W swoich początkach zadaniem Sióstr było dawanie przykładu mieszkańcom wsi, szczególnie na polu racjonalnej i uczciwej pracy na roli, przyuczania zasad nowoczesnego gospodarowania [sic! kobiety w habitach instruowały mężczyzn wychowanych na wsi !!!], opiekowanie się dziećmi, szczególnie sierotami i opuszczonymi przez rodziców z przyczyn społecznych lub ekonomicznych.

Dział: Historia
Strona 1 z 156