sobota, 20 kwiecień 2019 14:00

Wilkowice: Zmiany w planie!

Napisał

Gmina Wilkowice przystąpiła do projektowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Do 7 czerwca można składać uwagi.

Urząd Gminy Wilkowice poinformował o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, w szczególności maksymalnej wysokości zabudowy – dotyczy jednostki oznaczonej symbolem UT 4).

Z projektem zmian można zapoznać się w dniach od 26 kwietnia do 23 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice przy ul. Wyzwolenia 25, w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo, przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany planu, będzie pełnił dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice 8 maja 2019 roku w godzinach od 10:00 do 17:00. Również 8 maja o godzinie 15:30 w siedzibie urzędu odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami.
Mieszkańcy mogą składać uwagi co do projektowanych zmian w planie.

– Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wilkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2019 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) – informuje Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowice.

Anna Piątkowska-Borek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.